Politika zasebnosti in varovanje podatkov

 

Politika zasebnosti podjetja KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.

V podjetju KROVEC D.O.O., Smrečje 31A, 1354 HORJUL (v nadaljevanju: »upravljavec«) cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev spletne trgovine ali pri poslovanju prek telekomunikacijskih sredstev vam zagotavljamo, da vaše podatke obdelujemo skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov-GDPR) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, zakon o elektronskih komunikacijah in zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Ta Politika zasebnosti definira, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, ter kako jih uveljavljati. Upravljalec se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti. Če vas prosimo za kakršen koli podatek na podlagi katerega se vas lahko identificira tekom uporabe te spletne strani, vam zagotavljamo, da bodo ti uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakor koli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. Naprošamo vas, da občasno preverite Politiko zasebnosti, da se prepričate, da se strinjate z vsemi spremembami.

Upravljavec podatkov:

Upravljavec vaših osebnih podatkov KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o., Smrečje 31a, 1354 Horjul, elektronski naslov: info@trgovina-krovec.si, telefonska številka: 069-982-380.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. ravna z zbranimi osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave. KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. se zavezuje k trajnemu ravnanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov in vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

KATERE PODATKE ZBIRAMO

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani https://www.trgovina-krovec.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Registracija uporabnika v spletno trgovino in spletni nakup

Z uporabo spletne trgovine uporabnik soglaša z obdelavo osebnih podatkov, ki jih posreduje ob registraciji: ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, naziv podjetja in geslo

Z registracijo v spletno trgovino uporabnik dovoljuje, da KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov zbira in obdeluje za namene pogodbenega odnosa (nakupa izdelka).

Podatke zbrane v postopku registracije in spletnega nakupa uporabimo za potrebe izpolnitve naročila, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter ostalo potrebno komunikacijo, ki izhaja iz vašega nakupa.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Naročanje na elektronske novice

Pri naročanju na elektronske novice posredujete elektronski naslov.

Podatek uporabljamo za posredovanje elektronskih novic na podlagi vaše privolitve. Podatek hranimo do odjave na elektronske novice.

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo ali nam pošljete mail za odjavo na info@trgovina-krovec.si

Kontaktni obrazec oziroma posredovanje sporočila

Na spletni strani https://trgovina-krovec.si/izracun-kritine/ nam lahko preko kontaktnega obrazca posredujete ime, elektronski naslov in telefon. Odgovor vam posredujemo preko elektronske pošte ali telefona.

Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje oziroma sporočilo.

HRAMBA VAŠIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

Pogodbena dokumentacija (računi, dobropisi, potrjene ponudbe in naročila…) se hrani do 11 let. Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo kupoprodajnih pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, npr. v primeru pošiljanja elektronskih novic, hranimo do 5 let oziroma do preklica te privolitve z vaše strani (kar nastopi prej). Zavezujemo se, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred potekom 5 letnega obdobja oziroma pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Glede svojih osebnih podatkov lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naslov upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec pa lahko na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z KROVEC, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo:

  • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen izvršitve vašega naročila (podatki o dostavi (ime in priimek, naslov za dostavo, telefonska številka ter elektronski naslov) se posredujejo dostavni službi npr. GLS Slovenija, Pošta Slovenije),
  • distributerjem in dobaviteljem blaga,
  • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja,
  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme,
  • administratorju in skrbniku spletne strani,
  • ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami,
  • ponudnikom storitev vodenja stikov s strankami,
  • ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil Mailchimp in Squalomail.

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU. Izjema je storitev Mailchimp, ki pa spoštuje zahteve zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov.

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti bo objavljena na tem spletnem mestu.

Horjul: 1.1.2021